Coaching en therapie bij Art Of Life


Coaching gaat uit van wat mogelijk is. Coaching helpt  om je twijfels, vragen, plannen...in kaart te brengen, zodat je op een rustige manier stappen leert zetten naar je doel. Specifieke coaching technieken helpen je om de nodige inzichten te verwerven zodat je de toekomst vorm kan geven.

Coaching gaat niet over "labels", bij coaching werken we met wie u bent, en wie u wil zijn, de persoon staat centraal, niet het label. Er is geen 'goed of fout' in coaching, een coach oordeelt niet. Het doel van coaching is om, door middel van vraagstelling en opdrachten van de coach, zelf tot inzichten te komen, om zo stap voor stap uw doel te bereiken.Therapie gaat op onderzoek naar dat wat buiten de norm valt.

Coaching kan therapeutisch zijn, omdat het uw vragen en twijfels bespreekbaar maakt, wat vaak op zich reeds een helende werking heeft; vaak is de visie van dat wat buiten de norm valt vooral perceptie. Het is interessant om dit te ontdekken en te bespreken.

De therapie in die zin welke Art of Life verleent, leunt aan bij gesprekstherapie, narratieve therapie of creatieve therapie. Door middel van gesprek, van het opbouwen van uw verhaal of door gebruik van creatieve opdrachten komen we tot verandering en inzichten.